BKC2G-SEO-VM

600.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 03 Core
 • Cloud Storage: 50 GB
 • RAM: 02 GB
 • IP: 05
 • Bandwidth: Unlimited
 • Miễn phí DirectAdmin/ Plesk 12 Web Pro Edition (30 Domains)

BKC2G-SEO-CT

600.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 03 Core
 • Cloud Storage: 50 GB
 • RAM: 02 GB
 • IP: 05
 • Bandwidth: Unlimited
 • Miễn phí DirectAdmin/ Plesk 12 Web Pro Edition (30 Domains)

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.