Giao dịch hiện có: 0

Đăng nhập hệ thống

Tài khoản
Mật khẩu
Live Chat
sale

Kinh doanh
Điện thoại: 1900 6605 (Ext: 1)
Email: sales@vdata.vn

sale

Kỹ thuật
Điện thoại: 1900 6605 (Ext: 2)
Email: support@vdata.vn

sale

Hotline kinh doanh
094.6666.553

Chính sách bảo mật thông tin

I.Điều khoản chung :

Chúng tôi thu thập và bảo vệ thông tin truy cập khách hàng trên website http://vdata.vn bao gồm tất cả các sub-domain. Các liên kết bên ngoài hoặc đến các website khác không thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm của chúng tôi.
Bằng việc truy cập và để lại các thông tin khi đăng ký tài khoản, chúng tôi hiểu rằng khách hàng đã đồng ý với các điều khoản được quy định sau.

II.Quá trình truy cập và đăng ký thông tin, dịch vụ của khách hàng, chúng tôi thu thập :

   - Thông tin trình duyệt web, địa chỉ IP, cookie
   - Các thông tin liên lạc của cá nhân và công ty khi đăng ký tài khoản.
   - Thông tin đơn đặt hàng.
   - Chúng tôi lưu trữ thông tin về trình duyệt, IP và nhằm quản lý tình trạng truy cập của khách hàng. Từ đó có thể nâng cấp website cho phù hợp hơn.
   - Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc và đơn đặt hàng của khách hàng để phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ được tốt nhất .
   - Trên hệ thống website chúng tôi có sử dụng giao thức SSL (Secure Sockets Layer) để đảm bảo mọi thông tin đều được bảo mật ở mức độ cao nhất. Chúng tôi luôn ý thức việc an toàn thông tin phải được đặt lên hàng đầu.

Email khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký tài khoản sẽ là công cụ trao đổi thông tin chính giữa khách hàng và chúng tôi :
   - Các yêu cầu về tài khoản, dịch vụ, cung cấp lại mật khẩu sẽ được hệ thống gửi qua email đăng ký này.
   - Nếu có sự thay đổi nào về email, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thông báo.
   - Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp hoặc thay đổi thông tin từ email đăng ký của khách hàng khi nhận thấy có các dấu hiệu gian lận hoặc bất thường.

Điều khoản bảo mật :
   - Chúng tôi sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi việc cập nhật lại thông tin tài khoản là cần thiết và đảm bảo cho quá trình cung cấp dịch vụ.
   - Thông tin liên lạc và đơn hàng của khách hàng luôn được giữ tính riêng tư. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và cố gắng để hạn chế mức tối đa các trường hợp thông tin bị xâm hại, chỉnh sửa, và đánh cắp trái phép.
   - Chúng tôi không trao đổi, mua bán thông tin này cho công ty khác nhằm mục đích khuyến mãi.
   - Chúng tôi không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 03, trừ các trường hợp:
     + Được sự đồng ý của khách hàng trong việc chia sẻ thông tin.
     + Được yêu cầu của cơ quan luật pháp nhà nước có thẩm quyền.

   - Quá trình đăng ký dịch vụ yêu cầu phải có thông tin chủ sở hữu (ví dụ: dịch vụ tên miền)
   - Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuộc độ tuổi trẻ em vị thành niên mà không có sự chấp thuận của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
   - Quy định này có thể thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ nội dung mà không cần báo trước.
   - Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ đến khách hàng qua email hoặc trên trang chủ khi các thay đổi nội dung điều khoản gây bất lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.