Giao dịch hiện có: 0

Đăng nhập hệ thống

Tài khoản
Mật khẩu
Live Chat
sale

Kinh doanh
Điện thoại: 1900 6605 (Ext: 1)
Email: sales@vdata.vn

sale

Kỹ thuật
Điện thoại: 1900 6605 (Ext: 2)
Email: support@vdata.vn

sale

Hotline kinh doanh
094.6666.553

Hosting

- ASP.NET 1.1 - 2.0 - 3.5 - 4.0 / ASP- MS-SQL Server 2008- POP3 / SMTP / IMAP / Webmail / FTP / HTTP File Manager - 100% SSD - Control Panel: Plesk 10.x - Datacenter: VDC II - 99.9% Server uptime - 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk
- PHP 5.x- My-SQL 5.x - POP3 / SMTP / IMAP / Webmail / FTP / HTTP File Manager - 100% SSD - Control Panel: cPanel  - Datacenter: VDC II - 99.9% Server uptime - 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk
Bảng giá Linux Hosting
Mô tả chi tiết Linux Hosting 2K vHost-Linux 300 vHost-Linux 600 vHost-Linux 800 vHost-Linux 1000 vHost-Linux 1500 vHost-Linux 3000
Data center VDCVDCVDCVDCVDCVDCVDC
Dung lượng 2000 MB300 MB600 MB800 MB1000 MB1500 MB3000 MB
Băng thông Không giới hạn50 GBKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
POP3 Không giới hạn50100Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Sub domain 1512451020
FTP Accounts Không giới hạn12451030
MySQL Database 1012351020
Tên miền Add-on 2001123
Tên miền Parked / Alias Không giới hạn120Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Phí khởi tạo Miễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì 99.000
VNĐ/Tháng
37.000
VNĐ/Tháng
55.000
VNĐ/Tháng
85.000
VNĐ/Tháng
95.000
VNĐ/Tháng
155.000
VNĐ/Tháng
239.000
VNĐ/Tháng
Bảng giá Windows Hosting
Mô tả chi tiết vHost-Win 300 vHost-Win 600 v-Host Win 800 vHost-Win 1000 Windows Hosting 2K vHost-Win 1500 vHost-Win 3000
Data center VDCVDCVDCVDCVDCVDCVDC
Dung lượng 300 MB600 MB800 MB1000 MB2000 MB1500 MB3000 MB
Băng thông 50 GBKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
POP3 50100Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Sub domain 1245151020
FTP Accounts 1245Không giới hạn1030
MySQL Database 0000000
MsSQL Database 1245101015
Tên miền Add-on 0011223
Tên miền Parked / Alias 1020Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Phí khởi tạo Miễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì 37.000
VNĐ/Tháng
55.000
VNĐ/Tháng
85.000
VNĐ/Tháng
95.000
VNĐ/Tháng
99.000
VNĐ/Tháng
155.000
VNĐ/Tháng
239.000
VNĐ/Tháng
Bảng giá Email Hosting
Mô tả chi tiết Email Hosting 1K Email Hosting 2K Email Hosting 01 Email Hosting 02 Email Hosting 03 Email Hosting 04 Email Hosting 05 Email Hosting 06
Dung lượng 1000 MB2000 MB5000 MB10000 MB15000 MB20000 MB30000 MB40000 MB
POP3 / Email Forwarder 102050100200500600700
Group / Mailing List
Webmail - Bảng điều khiển quản lý
Tự động trả lời
Antivirus - Spam Hỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợ
POP3 / SMTP Hỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợ
Phí khởi tạo Miễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Phí duy trì 49.000
VNĐ/Tháng
99.000
VNĐ/Tháng
169.000
VNĐ/Tháng
289.000
VNĐ/Tháng
399.000
VNĐ/Tháng
499.000
VNĐ/Tháng
599.000
VNĐ/Tháng
699.000
VNĐ/Tháng