• Hosting linux doanh nghiệp

  • Hosting windows doanh nghiệp

Mã dịch vụ BKBCP01 BKBCP02 BKBCP03 BKBCP04
Băng thông 150 GB 300 GB 0 GB 0 GB
Dung lượng 5.000 MB 10.000 MB 0.000 MB 0.000 MB
Email doanh nghiệp 120 150 0 0
Số lượng tên miền 10 14 0 0
Tên miền con/ánh xạ 60 100 0 0
Tài khoản FTP,My SQL 30 50 0 0
Phí khởi tạo Miễn phí
Hợp đồng tối thiểu 1 tháng
VND/Tháng 350.000 710.000 0.000 0.000
Mã dịch vụ BKBW01 BKBW02 BKBW03 BKBW04
Băng thông 120 GB 200 GB 280 GB 400 GB
Dung lượng 5.000 MB 10.000 MB 20.000 MB 30.000 MB
Email doanh nghiệp 120 130 150 200
Số lượng tên miền 15 20 25 30
Tên miền con/ánh xạ 40 45 50 60
Tài khoản FTP,My SQL 20 30 40 50
Phí khởi tạo Miễn phí
Hợp đồng tối thiểu 1 tháng
VND/Tháng 330.000 620.000 870.000 1.000.000

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.

banner-hosting