• Bảng giá

  • Dịch vụ cộng thêm

Mã dịch vụ Joomla1 Joomla2 Joomla3 Joomla4 Joomla5
Băng thông 5GB 15GB 30GB 60GB 120GB
Dung lượng 250MB 1.000MB 1.500MB 3.000MB 5.000MB
Tên miền 01 03 05 09 15
Tên miền con 03 15 25 35 40
Tên miền ánh xạ 02 06 15 20 40
Tài khoản FTP 02 06 07 15 20
Cơ sở dữ liệu MySQL 02 05 07 15 20
Tài khoản Email 05 10 30 80 100
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng 06 tháng 03 tháng 03 tháng 01 tháng
VND/Tháng
Bổ sung dịch vụ VND/tháng
Thêm 1 GB băng thông 20.000
Thêm 10 GB băng thông 150.000

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.

banner-hosting

BKNS thông báo: Tạm dừng cung cấp hosting Linux Directadmin

Quý khách xem các hướng dẫn cần thiết khi cài đặt và cấu website sử dụng CMS Joomla trên hosting BKNS tại đây.