VPS 01

85.000đ/tháng Thanh toán tối thiểu 01 tháng
 
Đăng ký

  1 CPU

  1GB RAM

  Dung lượng SSD 20GB

  Băng thông Không giới hạn

  Miễn phí IPV6:/56

  Speed: 100Mbps

VPS 02

169.000đ/tháng Thánh toán tối thiểu 01 tháng
 
Đăng ký

  2 CPU

  2GB RAM

  Dung lượng SSD 30GB

  Băng thông Không giới hạn

  Miễn phí IPV6:/56

  Speed: 100Mbps

VPS 03

399.000đ/tháng Thanh toán tối thiểu 01 tháng
 
Đăng ký

  3 CPU

  4GB RAM

  Dung lượng SSD 50GB

  Băng thông Không giới hạn

  Miễn phí IPV6:/56

  Speed: 150Mbps

VPS 04

512.000đ/tháng Thanh toán tối thiểu 01 tháng
 
Đăng ký

  4 CPU

  4GB RAM

  Dung lượng SSD 60GB

  Băng thông Không giới hạn

  Miễn phí IPV6:/56

  Speed: 150Mbps

VPS 05

710.000đ/tháng Thanh toán tối thiểu 01 tháng
 
Đăng ký

  6 CPU

  6GB RAM

  Dung lượng SSD 70GB

  Băng thông Không giới hạn

  Miễn phí IPV6:/56

  Speed: 200Mbps

VPS 06

1.200.000đ/tháng Thanh toán tối thiểu 01 tháng
 
Đăng ký

  8 CPU

  10GB RAM

  Dung lượng SSD 100GB

  Băng thông Không giới hạn

  Miễn phí IPV6:/56

  Speed: 200Mbps

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.