Đọc thông tin mã CSR

Decode your Certificate Signing Request (CSR)

This tool allows you to check CSRs and view the information contained in them. Simply enter your CSR and the CSR Decoder will do the rest.

The Certificate Signing Request (CSR) Decoder is a simple tool that decrypts information about your Certificate Signing Request to verify that it contains the correct information. CSRs are encrypted messages containing identifying information sent to a Certificate Authority in order to apply for a SSL Certificate. Your CSR should start with: —–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—– and end with: —–END CERTIFICATE REQUEST—–

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 028 7305 3888

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.