DỊCH VỤ CLOUD MEETING

Bảng giá dịch vụ cloud Meeting

BK-MEETING 01

Liên hệ

 • Số lượng 80 điểm cầu
 • Tài khoản chủ tọa: 10 tài khoản
 • Các tính năng cơ bản: họp âm thanh, hình ảnh, chat, chia sẻ màn hình, chia sẻ âm thanh…
 • Hệ thống quản lý file với 1TB dung lượng dễ dàng lưu trữ, chia sẻ
 • Hỗ trợ kỹ thuật, vận hành trong thời gian thuê
 • Mua 2 năm trở lên tặng 1 bộ thiết bị họp trực tuyến ở điểm cầu lớn

BK-MEETING 02

Liên hệ

 • Số lượng 200 điểm cầu
 • Tài khoản chủ tọa: không giới hạn
 • Các tính năng cơ bản: họp âm thanh, hình ảnh, chat, chia sẻ màn hình, chia sẻ âm thanh…
 • Ghi âm cuộc họp với tài khoản chủ tọa chủ tọa
 • Phần mềm quản lý cuộc họp:
  - Đặt lịch họp
  - Cấu hình cuộc họp
  - Trạng thái cuộc họp
  - Thống kê cuộc họp
  - Gửi mail mời người khác tham gia
  - Tham gia họp với giao diện tùy biến thêm nhiều tính năng
  - Tạo tài khoản người dùng
 • Hệ thống tự động gửi mail mời khách tham gia cuộc họp theo lịch đã đặt
 • Hệ thống quản lý file với 1TB dung lượng dễ dàng lưu trữ, chia sẻ
 • Hỗ trợ kỹ thuật, vận hành trong thời gian thuê
 • Mua 2 năm trở lên tặng 1 bộ thiết bị họp trực tuyến ở điểm cầu lớn

BK-MEETING 03

Liên hệ

 • Gói hỗ trợ là gói tùy biến trên hạ tầng khách hang bao gồm:
  - Cài đặt trên hạ tầng của khách hàng
  - Tùy biến giao diện theo yêu cầu của khách hàng
  - Khách hàng tùy chọn các chức năng theo gói 1 và 2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 2 năm