Bảng giá Hosting SEO

VSEO-01

189.000đ/tháng

 • Địa chỉ IP: 6
 • Số lượng dải(lớp) C: 3
 • Số lượng website: 6
 • Dung lượng: 5GB
 • Database MySQL: 6
 • CPU(core): 1
 • Physical Memory(GB): 1
 • IO: 10

VSEO-02

350.000đ/tháng

 • Địa chỉ IP: 10
 • Số lượng dải(lớp) C: 4
 • Số lượng website: 10
 • Dung lượng: 8GB
 • Database MySQL: 10
 • CPU(core): 2
 • Physical Memory(GB): 1.5
 • IO: 10

VSEO-03

690.000đ/tháng

 • Địa chỉ IP: 12
 • Số lượng dải(lớp) C: 6
 • Số lượng website: 12
 • Dung lượng: 15GB
 • Database MySQL: 12
 • CPU(core): 2
 • Physical Memory(GB): 2
 • IO: 20

VSEO-04

970.000đ/tháng

 • Địa chỉ IP: 15
 • Số lượng dải(lớp) C: 8
 • Số lượng website: 15
 • Dung lượng: 30GB
 • Database MySQL: 15
 • CPU(core): 2
 • Physical Memory(GB): 2.5
 • IO: 20

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ