Bảng giá Hosting Linux DirectAdmin

VSL01

24.700đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 • Disk space: 500MB 1 GB
 • Bandwidth: 05 GB 20 GB
 • Domains: 01
 • Sub Domains: 03
 • Parked Domains: 02
 • FTP Accounts: 02
 • Email Accouts: 05
 • MySQL Accounts: 02
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 512MB

VSL02

42.750đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 • Disk space: 800MB 1.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Parked Domains: 04
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • MySQL Accounts: 04
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

VSL03

66.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 1.000MB 2.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 03
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 05
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

VSL03+

90.250đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 1.500MB 3.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 04
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 07
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

VSL04

123.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 2000MB 5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 05
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 12
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 1.5 GB

VSL04+

171.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 3000MB 7 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 06
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 15
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 02 GB

VSL05

213.750đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 4000MB 10 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 08
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 16
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

VSL05+

247.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 12GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 12
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 20
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

BKBL01

294.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 1 tháng

 • Disk space: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 15
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 30
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

BKBL02

589.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 20
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 50
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

Đăng ký dùng thử

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ