Mô tả Nội dung Giá
Quản trị máy chủ – Cập nhật hệ điều hành (Redhat, Ubuntu, Suse, CentOS, Linux, Windows); hỗ trợ cài đặt, vá lỗi hệ thống và các chương trình ứng dụng hay anti-virus; vệ sinh máy chủ.

– Hỗ trợ cài đặt và cấu hình những phần mềm thông dụng hỗ trợ web và database; hỗ trợ cài đặt máy chủ DNS

– Hỗ trợ sao lưu dữ liệu trên thiết bị phần cứng của khách hàng.

– Tư vấn sửa, vá lỗi code chương trình của khách hàng.

– Không chịu trách nhiệm về những sự cố do phần cứng gây ra hoặc kết nối mạng ngoài data center

– Không chịu trách nhiệm về mặt nội dung dữ liệu khách hàng lưu trữ, hay các hoạt động của máy chủ vi phạm luật pháp của Việt Nam

– Đối với những yêu cầu hỗ trợ config hoặc cài lại chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính

Call
Quản trị hệ thống mail – Hỗ trợ tạo account , xóa email, thay đổi pass cho tối đa 200 account.

– Cấu hình và cập nhật các ứng dụng chặn spam và anti-virus.

– Khắc phục lỗi liên quan đến máy chủ email.

– Không chịu trách nhiệm về những sự cố do phần cứng gây ra hoặc kết nối mạng ngoài data center.

– Không chịu trách nhiệm về mặt nội dung dữ liệu khách hàng lưu trữ, hay các hoạt động của máy chủ vi phạm luật pháp của Việt Nam.

– Đối với những yêu cầu tạo email, sửa đổi thông tin về account, đổi pass, config server chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính.

Call
Cài đặt máy chủ mail – Hỗ trợ cài đặt Exchange Server hoặc Mdeamon cho tối đa 200 account.

– Bảo hành 1 tháng, có hướng dẫn sử dụng.

Call
Cài đặt máy chủ – Cập nhập bản vá và cập nhập mới nhất.

– Loại bỏ các dịch vụ, tài khoản không cần thiết.

– Cài đặt dịch vụ Web:

+ Linux : Apache, PHP, MySQL, FTP, BIND, SMTP.

+ Window : IIS, MSSQL( 2000; 2005); DNS; FTP; PHP, SMTP hoặc Apache; PHP; MySQL, FTP, BIND, SMTP.

Call
Cài đặt cơ chế bảo mật – Phân quyền, đặt pilycy cho firewall trên máy chủ, cài đặt các phần mềm hỗ trợ bảo mật. Call
Hỗ trợ theo yêu cầu – Xác định lỗi bảo mật khi bị hack trên cơ sở phân tích logfile của webserver, ftp, database.

– Hỗ trợ script và đặt lịch backup dữ liệu.

Call