Bảng giá Hosting Windows

VSW01

31.350đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 • Disk space: 250MB 01 GB
 • Bandwidth: 05 GB 20 GB
 • Domain: 01
 • Parked/Sub Domain: 02
 • FTP Accounts: 02
 • Email Accouts: 05
 • MSSQL/MySQL Accounts: 02

VSW02

57.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 • Disk space: 500MB 1.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 02
 • Parked/Sub Domain: 05
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • MSSQL/MySQL Accounts: 04

VSW03

80.750đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 1000MB 2.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 03
 • Parked/Sub Domain: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 20
 • MSSQL/MySQL Accounts: 05

VSW03+

128.250đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 1500MB 3.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 05
 • Parked/Sub Domain: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 30
 • MSSQL/MySQL Accounts: 07

VSW04

156.750đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 2000MB 5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 07
 • Parked/Sub Domain: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 50
 • MSSQL/MySQL Accounts: 12

VSW04+

199.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • Disk space: 3000MB 7 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 09
 • Parked/Sub Domain: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 80
 • MSSQL/MySQL Accounts: 15

VSW05

237.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 4000MB 10 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 12
 • Parked/Sub Domain: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 100
 • MSSQL/MySQL Accounts: 16

VSW05+

370.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 15 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 15
 • Parked/Sub Domain: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 150
 • MSSQL/MySQL Accounts: 20

VBW01

313.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 15
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 120
 • SQL Accounts: 20

VBW02

589.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 20
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 130
 • SQL Accounts: 30

VBW03

826.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 25GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 25
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 150
 • SQL Accounts: 40

VBW04

950.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • Disk space: 30GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domain: 60
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: 200
 • SQL Accounts: 50

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ