Bảng giá Reseller Hosting DirectAdmin

RSL01

160.550đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  • Disk space: 05GB
  • User: Unlimited

RSL02

332.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  • Disk space: 15GB
  • User: Unlimited

RSL03

617.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  • Disk space: 30GB
  • User: Unlimited

RSL04

845.500đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  • Disk space: 50GB
  • User: Unlimited

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ