Bảng giá Reseller Hosting Cpanel

RL01

390.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  • Disk space: 05GB
  • User: 10

RL02

730.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  • Disk space: 15GB
  • User: 30

RL03

1.230.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  • Disk space: 20GB
  • User: 50

RL04

1.500.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  • Disk space: 50GB
  • User: 70

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ