Bảng giá Hosting WordPress

WPCP01

47.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 • SSD Disk space: 1 GB
 • Bandwidth: 30 GB
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Parked Domains: 04
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • MySQL Accounts: 04
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

WPCP02

74.100đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 • SSD Disk space: 1.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 03
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 05
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

WPCP03

104.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • SSD Disk space: 2 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 04
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 07
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 1.5 GB

WPCP04

137.750/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • SSD Disk space: 3 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 05
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 12
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 1.5 GB

WPCP05

190.000/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • SSD Disk space: 5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 06
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 15
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 02 GB

WPCP06

237.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • SSD Disk space: 8 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 08
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 16
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 02 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

WPCP07

370.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • SSD Disk space: 15 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 10
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 16
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 03 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

WPCP08

475.000/tháng

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • SSD Disk space: 30 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 15
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 20
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 03 Core
 • RAM limit: 2.5 GB

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ