Đối tượng sử dụng và bảng cước dịch vụ

(Giá chưa bao gồm VAT 10%)

Hạng mục thực hiện Cơ bản Nâng cao
Giám sát check check
Hỗ trợ check check
Thời gian phản hồi 30 phút 15 phút
Cấu hình Backup check check
Hỗ trợ cấu hình check check
Cấu hình Server check check
Chuyển đổi site check check
Bảo mật server check check
Đơn giá/tháng 330.000đ 990.000đ
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT Đăng ký Đăng ký

Thông tin dịch vụ

Hỗ trợ kiểm tra phát hiện lỗi

Hỗ trợ kiểm tra phát hiện lỗi web server, database, email server do phía VDATA cài đặt

Cập nhật các bản cập nhật, vá lỗi

Cập nhật các bản cập nhật, vá lỗi của phần mềm do phía VDATA cài đặt và Hệ điều hành (nếu có và tương thích).

Hướng dẫn cấu hình backup

Hướng dẫn cấu hình backup dựa trên các công cụ hỗ trợ sẵn có của control panel hosting backup trên local HDD khi khách hàng yêu cầu.

Hướng dẫn khôi phục lại hoạt động của website

Hướng dẫn khôi phục lại hoạt động của website trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

Restart dịch vụ apache, mysql, email server

Restart dịch vụ apache, MySQL, email server thông qua SSH và control panel.

Hỗ trợ cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng

Hỗ trợ cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: set up antivirus, firewall software theo hệ điều hành

Hướng dẫn restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu

Hướng dẫn restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có)để khôi phục hoạt động của website.

Hỗ trợ quản trị Hosting control panel

Tạo Template

Tạo/Xóa Host

Cấu hình DNS

Park domain

Tư vấn giải pháp hiệu quả

Tư vấn về mức độ bảo mật và các giải pháp tốt nhất với dịch vụ đang sử dụng.

Tin tưởng lựa chọn VDATA

Thông báo

Khi thay đổi hoặc cài đặt ứng dụng mới

Lưu trữ thông tin gốc

Lưu trữ thông tin gốc của tài khoản lưu trữ và thông tin quản trị có liên quan.

Cam kết hoàn tiền

VDATA cam kết hoàn lại 100% phí dịch vụ nếu khách hàng không hài lòng vì
bất ký lý do nào