Dịch vụ Softaculous Dedicated
(máy chủ tại VDATA)
Softaculous Dedicated
(máy chủ ngoài VDATA)
Softaculous for VPS
(VPS tại VDATA)
Softaculous for VPS
(VPS ngoài VDATA)
Giá 1 tháng 70.000 80.000 50.000 60.000
Giá 3 tháng 190.000 240.000 140.000 150.000
Giá 6 tháng 380.000 480.000 240.000 260.000
Giá 12 tháng 760.000 960.000 420.000 450.000
 

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.