Bảng giá Cloud Email Server

MINI EMAIL 01

313.650đ/tháng

 • Dung lượng: 100 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

MINI EMAIL 02

449.650đ/tháng

 • Dung lượng: 150 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

MINI EMAIL 03

555.900đ/tháng

 • Dung lượng: 200 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

MINI EMAIL 04

670.650đ/tháng

 • Dung lượng: 250 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

ES 01

739.500đ/tháng

 • Dung lượng: 300 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

ES 02

1.275.000đ/tháng

 • Dung lượng: 500 GB
 • Tên miền Email:Không giới hạn
 • Địa chỉ Email:Không giới hạn
 • Danh sách Email:Không giới hạn
 • Email forwarder:Không giới hạn

ES 03

2.720.000đ/tháng

 • Dung lượng: 1000 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

ES 04

4.165.000đ/tháng

 • Dung lượng: 2000 GB
 • Tên miền Email: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Danh sách Email: Không giới hạn
 • Email forwarder: Không giới hạn

Vì sao nên chọn VDATA

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ