Trước khi đăng ký tên miền, Quý khách tự chọn hoặc tham khảo tư vấn của VDATA để có một tên miền phù hợp.

Để đăng ký một tên miền, Quý khách thực hiện các bước sau

Bước 1: Kiểm tra xem tên miền định đăng ký

 • – Tên miền quốc tế (.com; .net; .edu;…)
 • – Tên miền mã quốc gia (.vn; .com.vn; .net.vn; .edu.vn;…)

Bước 2: Hoàn thành các thủ tục đăng ký theo

 • – Mẫu bản khai, hợp đồng: Quý khách download mẫu trong mục Các biểu mẫu văn bản sau đó điền vào thông tin và gửi về email [email protected]
 • – Trực tuyến (Online) trên website VDATA: Quý khách chọn vào phần tên miền muốn đăng ký ở menu trên. Sau đó, Quý khách bấm vào nút đăng ký ở cuối bài viết của menu đó và chọn tên miền muốn đăng ký.

Bước 3: Nộp mẫu bản khai, hợp đồng + phí tại VDATA

 • – Khuyến nghị: Quý Khách hàng đăng ký tên miền “.VN” phải tuân thủ theo quy định hiện hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
 • – Quý Khách hàng đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế vui lòng thực hiện ngay việc thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông (https://thongbaotenmien.vn).
 • – Trích dẫn một số trách nhiệm của chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY TRÌNH THU HỒI TÊN MIỀN “.VN” KHI HẾT HẠN SỬ DỤNG

 • – Quy trình trước đây: Quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền “.VN” bị xử lý thu hồi. Ngay khi thu hồi, tên miền “.VN” được giải phóng sang trạng thái tự do để các chủ thể khác có thể đăng ký sử dụng.
 • – Quy trình áp dụng từ ngày 04/2/2010: Tên miền.VN kể từ ngày hết hạn, sẽ có 20 ngày để chủ thể nộp phí duy trì, tên miền vẫn hoạt động bình thường trong thời gian này. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền tự động rơi vào trạng thái bị tạm ngưng; chủ thể có thêm 03 ngày để làm thủ tục đăng ký mới lại tên miền của mình (trường hợp này chủ thể phải chịu phí đăng ký
 • – Duy trì 01 năm theo quy định. Sau 23 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ trở về trạng thái tự do, các chủ thể khác có thể đăng ký sử dụng tên miền đó.
 • – Quy trình áp dụng từ ngày 07/02/2022: Tên miền .VN sẽ bị tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn. Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền sẽ không thể gia hạn tiếp và chờ xóa trong vòng 15 ngày tiếp theo.Như vậy trong quy định mới, thời gian cho phép gia hạn tên miền sau khi hết hạn đã rút ngắn xuống chỉ còn 25 ngày kể từ ngày hết hạn, và tên miền sẽ tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn. Quá 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, các chủ thể khác đăng ký sử dụng.

* Lưu ý: Kể từ ngày tên miền “.VN” hết hạn, 25 ngày tiếp theo sẽ tính cả các ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết.