Các hỏi đáp về dịch vụ máy chủ

 • Các ứng dụng được cài đặt sẵn trên VPS Windows.

  Khi VPS chạy hệ điều hành Windows được khởi tạo theo yêu cầu mặc định, chúng tôi sẽ cài đặt sẵn cho khách hàng những phần mềm cần thiết để chạy website, do đó để đảm bảo VPS chạy được đảm bảo chúng tôi khuyến cáo: Windows 2003 cần tối thiểu từ gói Basic Plus, windows 2008 cần từ gói Standard trở lên. Các ứng dụng được cài đặt bao gồm:
  Windows 2003 Enterprise + IIS 6 hoặc Windows 2008 Standard + IIS 7
  Hệ quản trị Plesk 9.0
  .NET 2.0/3.5/4.0
  MS SQL 2008
  MVC 2/3/4
  Silver light 3/4/5
  Crystal Report

  Bảo mật với Symantec Endpoint
  IIS URL Rewrite Module 2.0 (cho windows 2008).
  Email server.
  FTP Server.

  Ngoài ra VPS được cấu hình sẵn để chặn các loại bot không cần thiết, cấu hình tưởng lửa bao mật…
  Chúng tôi khuyến cáo quý khách nên sử dụng windows 2008 để đảm bảo tính năng cũng như an toàn cho máy chủ ảo VPS.

  → Chi tiết

 • Tôi muốn cài Cpanel trên VPS BKNS có được không và cài như thế nào?

  BKNS cung cấp dịch vụ VPS trên nền tảng của VMware được Cpanel hỗ trợ hoàn toàn nên quý khách có thể cài đặt và chạy rất ổn định, việc cài đặt và cấu hình tương tự như với các máy chủ vật lý. 

  Chú ý: VPS của BKNS chạy trên nền ảo hóa toàn phần của VMware nên quý khách có thể custom kernel của hệ điều hành, chuyển đổi sang Cloudlinux và cài đặt LiteSpeed để tăng hiệu năng cũng như bảo mật cho VPS.
  Với mỗi IP chưa dùng lần nào, quý khách có thể sử dụng được 15 ngày dùng thử Cpanel miễn phí, sau đó có thể mua License để sử dụng tiếp.

  Hướng dẫn cài đặt Cpanel lên VPS/Server.

  Để cài đặt được Cpanel chúng ta cần cài đặt hệ điều hành trắng lên VPS (tức là chỉ cài hệ điều hành với các gói cơ bản, không bao gồm các gói về database, webserver, email, dns…). Sau đó tiến hành update hệ điều hành. Hệ điều hành được khuyến cáo là CentOS, Redhat Enterprise, Oracel Linux phiên bản 5/6 32bit và 64 bit.
  Sau khi update xong chúng ta cần kiểm tra việc phân giải DNS tại file: /etc/resolv.conf
  # Generated by NetworkManager
  nameserver 203.162.0.181
  nameserver 208.67.222.222
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 208.67.220.220

  Tiếp theo chúng ta cần tắt firewall mặc định và selinux:

   setenforce 0

  Sau đó chúng ta tiến hành cài Cpanel theo các lệnh:
  cd /root
  wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest ( nếu chưa cài đặt wget bạn có thể cài đặt theo hướng dẫn sau: yum install wget)
  sh latest

  Sau đó chúng ta cần chờ cho hệ thống hoàn thành việc cài đặt. Việc này tùy thuộc vào tốc độ mạng mà có thể mất từ 3-5h mới xong.

  → Chi tiết

 • Các hệ điều hành nào được hỗ trợ trên VPS của BKNS?

  Nhờ chạy trên nền tảng ảo hóa của VMware nên VPS hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành:

  Linux: CentOS 5/6, Ubuntu, Debian… các phiên bản 32 và 64 bit

  Windows: 2003, 2008 R2, 2012, chú ý: phiên bản windows 2008 chỉ cài được từ gói Standard trở lên.

  1. Unix: FreeBSD…

  → Chi tiết

 • Tốc độ của máy chủ và các VPS như thế nào?

  Các máy chủ của BKNS được đặt tại Datacenter của VDC1 nên có tốc độ trong nước cũng như quốc tế là cao nhất so với các DC khác, điều đó đem lại cho VPS một tốc độ tải trang cũng như upload dữ liệu vượt trội.
  Các máy chủ vật lý được nối với Switch trung tâm với đường mạng 100Mbs và sẽ nâng lên cao hơn khi hết 70% tải. Các máy ảo sẽ được phép dùng 10Mbs cho chiều tải ra và không giới hạn chiều vào. Điều này làm cho việc upload dữ liệu lên VPS rất nhanh.
  Theo ghi nhận của chúng tôi, các VPS nếu chỉ chạy các website thì tốc độ luôn duy trì trong khoảng 4-6Mbs nên tốc độ này có thể nói là luôn đảm bảo. Trong một số trường hợp đặc biệt chúng tôi có thể điều chỉnh thêm cho phù hợp với gói cũng như cầu của khách hàng.

  → Chi tiết

 • Các lệnh cơ bản của SSH

  SSH (Secure Shell) được hiểu là giao thức kết nối giữa máy khách và máy chủ điều khiển từ xa cho phép người sử dụng chỉnh sửa và kiểm soát server từ xa nhưng vẫn đảm bảo được an toàn. Vậy các lệnh cơ bản của SSH gồm những gì? Cùng tìm hiểu ngay!

  1. Lệnh SSH liên quan đến hệ thống 

  • exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
  • logout: tương tự exit.
  • reboot: khởi động lại hệ thống.
  • halt: tắt máy.
  • startx: khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
  • mount: gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
  • unmount: ngược với lệnh mount.
  • /usr/bin/system-config-securitylevel-tui: Cấu hình tường lửa và SELinux

  2. Lệnh SSH xem thông tin

  • cat /proc/cpuinfo: Tìm chi tiết kỹ thuật của CPU
  • cat /proc/meminfo: Bộ nhớ và trang đổi thông tin
  • lspci: Xem thông tin mainboard
  • uname -r: Xem hạt nhân phiên bản
  • gcc -v: Compiler phiên bản nào tôi đã cài đặt.
  • /sbin/ifconfig: Xem các địa chỉ IP của bạn.
  • netstat: xem tất cả các kết nối.
  • lsmod: Những gì được nạp module hạt nhân
  • last: xem những ai đã login vào hệ thống
  • df: Xem dung lượng ổ đĩa cứng
  • free -m: xem dung lượng sử dụng bộ nhớ
  • netstat -an |grep :80 |wc -l: xem có bao nhiêu kết nối đến cổng 80

  3. Lệnh thao tác SSH trên tập tin

  • ls: lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.
  • pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm việc.
  • cd: thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.
  • mkdir: tạo thư mục mới.
  • rmdir: xoá thư mục rỗng.
  • cp: copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.
  • mv: đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.
  • rm: xóa tập tin.
  • wc: đếm số dòng, số kí tự… trong tập tin.
  • touch: tạo một tập tin.
  • cat: xem nội dung tập tin.
  • vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
  • df: kiểm tra dung lượng đĩa.
  • du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin nhất định
  • tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder: nén một thư mục
  • tar -tzf backup.tar.gz: liệt kê file nén gz
  • tar -xvf archive.tar: giải nén một file tar
  • unzip file.zip: giải nén file .zip
  • wget: download một file.
  • chown user:user folder/ -R: Đổi owner cho toàn bộ thư mục vào file.
  • tail 100 log.log: Xem 100 dòng cuối cùng của file log.log.

  4. Lệnh SSH khi làm việc trên terminal

  • clear: xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
  • date: xem ngày, giờ hệ thống.
  • find /usr/share/zoneinfo/ | grep -i pst: xem các múi giờ.
  • ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime: Đổi múi giờ máy chủ về múi giờ Việt Nam
  • date -s “1 Oct 2009 18:00:00”: Chỉnh giờ
  • cal: xem lịch hệ thống.

  5. Lệnh SSH quản lí hệ thống

  • rpm: kiểm tra gói đã cài đặt hay chưa, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.
  • ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
  • kill: dừng tiến trình khi tiến trình bị treo. Chỉ có người dùng super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình
  • còn người dùng bình thường chỉ có thể dừng tiến trình mà mình tạo ra.
  • top: hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
  • pstree: hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
  • sleep: cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
  • useradd: tạo một người dùng mới.
  • groupadd: tạo một nhóm người dùng mới.
  • passwd: thay đổi password cho người dùng.
  • userdel: xoá người dùng đã tạo.
  • groupdel: xoá nhóm người dùng đã tạo.
  • gpasswd: thay đổi password của một nhóm người dùng.
  • su: cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
  • groups: hiển thị nhóm của user hiện tại.
  • who: cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
  • w: tương tự như lệnh who.
  • man: xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số…

  Lưu ý: hệ điều hành Linux phân biệt chữ hoa và chữ thường.

  >> Tìm hiểu thêm: Kiến thức kết nối tới máy chủ qua SSH với chương trình Putty

  → Chi tiết

 • Thông tin bổ sung khi khởi tạo VPS trên nền tảng KVM, OpenVZ, VMware

  Kính chào Quý khách,
  Sau khi quý khách nhận được các thông tin quản lý trên các nền tảng ảo hóa như KVM, OpenVZ, VMware, XEN,… Các thông tin đã được gửi đều là các thông tin quản lý dịch vụ.
  Để truy cập tiếp theo vào các dịch vụ cụ thể được mô tả chi tiết. Quý khách cần lưu ý khi lựa chọn VPS linux, window, Cpanel,… sẽ có các thông tin tương ứng dưới đây:

  1. Đối với VPS Ubuntu 13.04 64bit LEMP:
  Mật khẩu mặc định cho tài khoản root của MySQL là: 123456abcA

  2. Đối với VPS Windows 2008 R2 min

  Password của administrator là: 123456abcA

  3. Đối với VPS CentOS 5 32 bit Kloxo :

  Link truy cập: http://IP_VPS:7778

  User: admin

  Mật khẩu mặc định của admin Kloxo là: 123456abcA

  4. Đối với VPS Windows 2003 32bit

  Mật khẩu mặc định của tài khoản Administrator là: 123456abcA.

  Chú ý: để nhận được mạng sau khi tạo xong VPS phải chỉnh lại kiểu NIC Card là Realtek.

  5. Đối với VPS – Windows 2008 R2 IIS MSSQL 2008R2

  Password mặc định của: Administrator windows là: 123456abcA

  Password sa của MSSQL là: 123456abcA
  6. Đối với VPS Linux cài đặt Directadmin:
  URL quản lý: http://IP_VPS:2222
  User: admin
  password: 123456abcA@!@#

  7. Đối với VPS cài đặt Cpanel:
  URL quản lý: https://IP_VPS:2087
  user: root
  password: Mật khẩu root được cấp phía trên.

  8. Đối với VPS cài đặt Plesk

  URL quản lý: http://IP_VPS:8880
  user: admin
  password: 123456abcA

  → Chi tiết

 • Hạ cấp phiên bản PHP từ 5.3 xuống phiên bản PHP 5.2

  Trong một số trường hợp, Ban đầu bạn đã cài đặt theo tùy chọn PHP phiên bản 5.3 để sử dụng. Tuy nhiên, Bạn đang sử dụng website với mã nguồn đã quá cũ, một số hàm đã không còn sử dụng được trên phiên bản PHP 5.3.

  Nếu Bạn không xử lý được vấn đề về code, nên giải pháp an toàn hơn là hạ cấp phiên bản PHP từ 5.3 xuống phiên bản 5.2

  Tại bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn cơ bản hạ cấp từ php version 5.3 xuống 5.2 đối với VPS/Server có sử dụng DirectAdmin.

  Bước 01: Đăng nhập SSH vào VPS

  Lần lượt thực hiện các lệnh sau:

  Khởi động lại dịch vụ webservice để kết thúc quá trình hạ cấp PHP:

  Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại:

   

  → Chi tiết

 • Tư vấn lựa chọn công nghệ VPS tại VDATA.

  Hiện tại VDATA đang cung cấp 2 nền tảng ảo hóa cho VPS là OpenVZ và KVM. Đây là 2 nền tảng phổ biến nhất trên thế giới đang được các đơn vị hàng đầu tại nước ngoài sử dụng để cung cấp dịch vụ VPS. Vậy khi đăng ký VPS tại VDATA thì quý khách cần chọn nền tảng nào.

  Nền tảng OpenVZ: Đây là nền tảng chỉ chạy được máy ảo Linux. Do được sử dụng lõi hệ điều hành từ máy chủ vật lý nên tài nguyên sử dụng ban đầu rất ít. Do vậy lượng tài nguyên dùng để chạy ứng dụng là rất lớn. Đây là một trong những nền tảng lý tưởng nhất để chạy các máy ảo Linux. Nhược điểm lớn nhất của nền tảng này là không chạy được máy ảo Windows hay Unix, BSD.

  Các hệ điều hành/bản đóng gói có sẵn chúng tôi đang hỗ trợ:

  – CentOS 5/6 các phiên bản 32/64 bit

  – Ubuntu 13 64 bit

  – CentOS 6 đóng gói kèm Cpanel và Directadmin..

  Thông số các gói đang có tại:OpenVZ VPS

  Nền tảng KVM: Đây là công nghệ ảo hóa toàn phần tiên tiến nhất hiện nay. Cũng như Vmware hay Xen HVM, nền tảng này hỗ trợ tất cả các loại máy ảo khác nhau. Đồng thời đây cũng là lựa chọn bắt buộc khi quý khách cần chạy máy ảo Windows, máy ảo Linux cần chỉnh sửa kernel. Do chạy ảo hóa toàn phần nên mỗi máy chủ cần một phần tài nguyên để chạy các dịch vụ lõi của hệ thống.

  Các hệ điều hành/bản đóng gói có sẵn:

  – Windows 2003/ 2008 R2

  – Windows 2003/2008 R2 Update Full + IIS + MSSQL

  – Windows + Plesk full.

  – Ngoài ra chúng tôi còn để sẵn rất nhiều các loại CD/DVD cài đặt trong kho ISO giúp quý khách tự cài đặt hoặc chỉnh sửa bản cài theo ý muốn.

  Thông tin của gói: KVM VPS

  Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ/tư vấn để chúng tôi có những hỗ trợ tốt nhất.

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn backup full user trong VPS DirectAdmin

  Với dịch vụ vps bạn có thể chủ động việc backup dữ liệu của các user trên vps. Bạn nên chủ động việc backup vps định kỳ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, tránh mất mát rủi ro không đáng có.
  Để thực hiện việc backup full user bạn làm theo các các bước sau:
  + Bước 1: Đăng nhập DirectAdmin với quyền admin. Sau đó click vào Admin Backup/Transfer để tiến hành tạo bản backup

  + Bước 2:

  Sau khi click submit bạn chờ hệ thống gửi mail báo backup thành công về. Như vậy là bạn đã backup xong 1 bản backup full user trên vps. Bạn có thể vào đường dẫn lưu file backup để download về máy dự phòng.
  Chúc các bạn thành công!

  → Chi tiết

 • VPS của BKNS có hỗ trợ dịch vụ SVN không?

  Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng dùng VPS để làm các dự án về code, chúng tôi đã tiến hành cài đặt thành công dịch vụ SVN lên VPS Linux chạy Directadmin cho quý khách. Dịch vụ SVN này đã được chúng tôi tối ưu và tự động hóa hoàn toàn, quý khách không cần phải thao tác những dòng lệnh khó nhớ để khởi tạo repositories hay thêm user nữa. Tất cả được thực hiện qua giao diện Web rất đơn giản và đầy đủ tiện ích.
  Dịch vụ này chúng tôi chỉ cài thêm cho quý khách nào có yêu cầu. Vậy nếu quý khách khi đăng ký dịch vụ VPS mà có nhu cầu sử dụng dịch vụ SVN, xin vui lòng nói rõ để chúng tôi tích hợp thêm.

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn cấu hình .NET 4 trên Plesk 9.0 – VPS BKNS

  Kính chào quý khách,

  Với các nền tảng công nghệ sử dụng Plesk 9.0 thông thường chỉ sử dụng website phiên bản .NET 2.0. Hiện nay BKNS đã nghiên cứu và sử dụng cài đặt Plesk 9.0 và sử dụng bao gồm cả 2 nền tảng .NET 2.0/3.5 và 4.0. Dưới đây là một số thiết lập cấu hình sử dụng website sử dụng .NET phiên bản 4.0.
  Lưu ý: Hướng dẫn sau chỉ áp dụng cho VPS Window server 2008( Gói VPS RAM 1.5G trở lên)
   
  * Bước 1:  Sau khi đã sở hữu VPS đáp ứng yêu cầu bạn login vào Plesk đã được BKNS cấp tài khoản.
   
   
  * Bước 2: Tạo domain cần sử dụng.
  * Bước 3: Truy cập remote desktop và IIS.
  * Bước 4: Thực hiện thiết lập đổi phiên bản .NET trên IIS.
  Sau khi sử dụng và thiết lập cho .NET phiên bản 4.0, chức năng ” Asp setting” trên Plesk không có hiệu lực sử dụng nữa.

  → Chi tiết

 • VPS của BKNS đang sử dụng CPU nào?

  Hiện tại các máy chủ cung cấp dịch vụ VPS của BKNS đang được gắn 2 CPU E5620 4 core 2.4Ghz với 12M cache : http://ark.intel.com/products/47925/Intel-Xeon-Processor-E5620-12M-Cache-2_40-GHz-5_86-GTs-Intel-QPI
  Để tiện so sánh với các dòng CPU khác của các nhà cung cấp khác đang có, chúng tôi xin cung cấp:
  X3210 < X3220 < X3440  < E5504 < E5506 < E5620
  Một số nhà cung khác cũng đang sử CPU E3-1220, E3-1230 cũng có hiệu năng thấp hơn CPU E5620 mà BKNS đang cung cấp. Hơn nữa các dòng X3xx, X4xxx và E3-xxxx không hỗ trợ lắp 2 CPU cho máy chủ.
  Trong tương lai gần BKNS sẽ cung cấp VPS được gắn 2 CPU E5-2620 hoặc cao hơn, đây là dòng CPU công nghệ mới của Intel với 6 nhân và 15MB cache: http://ark.intel.com/products/64594/Intel-Xeon-Processor-E5-2620-15M-Cache-2_00-GHz-7_20-GTs-Intel-QPI
  Với dòng CPU này chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ VPS với chất lượng tốt nhất.

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn kích hoạt bản quyền DirectAdmin

  Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root.

  Trong đó số 226 và 2234 là Client-ID (hoặc còn gọi là User-Id) và License-ID được BKNS cung cấp. Nếu bạn gặp lỗi khi giải nén update.tar.gz, bạn có thể tìm nguyên nhân bằng cách:

  Thường thì thông tin về lỗi bạn có thể tìm thấy trong tập tin, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ IP của License đã đăng ký có khớp với IP WAN Public của máy chủ hay không. Nếu có sai sót, bạn hãy liên hệ BKNS để hỗ trợ điều chỉnh.

  Nếu Server của bạn có nhiều IP và wget lựa chọn sai IP để tải về DirectAdmin, bạn có thể chỉ định việc kích hoạt sử dụng đúng IP như sau:

  Nếu Sevrer không thể kết nối qua Port 443 đến directadmin.com (https), hoặc không lấy được kết quả thì có thể máy chủ của bạn có Firewall chặn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể thử dùng Port 80 để kích hoạt:

  Khi khởi động lại DirectAdmin, bạn có thể gặp vấn đề như sau:

  Có nghĩa là tập tin PID không còn đúng thông tin, hãy khởi động lại DirectAdmin bằng cách:

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn kiểm tra lượng RAM đang dùng trên VPS Linux chạy CentOS.

  Thông thường để xem tải của VPS đang chạy chúng ta thường dùng lệnh top, tuy nhiên lệnh này không cho chúng ta biết chính xác tài nguyên đang sử dụng.
  Hiện tại có một công cụ khác có thể cho chúng ta xem được rõ hơn lượng RAM cũng như CPU đang sử dụng, đó là htop. Đây là ứng dụng không kèm theo hệ điều hành và chúng ta cần cài thêm lên VPS.
  Để cài chúng ta cần:
  1. Xác định phiên bản của CentOS đang sử dụng: Bản 5 hay 6 và 32 hay 64 bit.
  2. Truy cập vào link: http://pkgs.repoforge.org/htop/ tải về phiên bản phù hợp cho VPS của mình. Ví dụ VPS BKNS cung cấp thường chạy CentOS bản 6 32 bit.
  Tải về bằng lệnh: wget http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-1.0.2-1.el6.rf.i686.rpm
  3. Sau khi tải xong, để cài dùng lệnh:
  rpm -Uvh ten_phien_ban_tai_ve
  Như trong trường hợp của BKNS là: rpm -Uvh htop-1.0.2-1.el6.rf.i686.rpm
  Sau khi cài xong để kiểm tra chúng ta dùng lệnh htop là sẽ biết trạng thái của RAM cũng như CPU đang sử dụng.

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn reset password root của Mysql trên Linux

  Khôi phục mật khẩu MySQL

  Vì lý do gì đó nên đôi khi bạn lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản Root để quản trị và cấu hình database.
  BKNS xin hướng dẫn các khách hàng đang sử dụng dịch vụ vps máy chủ ảomáy chủ riêng dedicated server phương pháp lấy lại password root MySQL.

  1. Đăng nhập vào server với quyền root

  2. Ngừng dịch vụ MySQL
  service mysqld stop (nếu không được thì service mysql stop )

  3. Khởi động dịch vụ MySQL với chế độ không xác thực
  mysqld_safe –skip-grant-tables &

  4. Kết nối vào MySQL và cập nhật lại mật khẩu root
  mysql -u root mysql> use mysql;
  mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD (‘yournewpassword’) WHERE User=’root’;
  mysql> FLUSH PRIVILEGES; mysql> quit

  5. Tắt tất cả các dịch vụ MySQL
  killall mysqld

  6. Khởi động lại MySQL
  service mysqld start

  7. Thử kiểm tra kết nối đến MySQL bằng ROOT được chưa.
  mysql -u root -p

  Nếu đăng nhập thành công có nghĩa bạn đã đổi mật khẩu thành công. Hoặc nếu không tự thao tác được, bạn có thể liên hệ với đội ngũ kĩ thuật BKNS để được xử lý nhanh nhất.

  Anh Minh – BKNS

   

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn sao lưu toàn bộ cPanel VPS/Server

  Sao lưu dữ liệu thường xuyên là 1 công việc mà mọi webmaster cần phải quan tâm và thực hiện đều đặn để đảm bảo dữ liệu luôn an toàn.
  BKNS luôn khuyến khích khách hàng chủ động sao lưu dữ liệu để đề phòng những trường hợp bất khả kháng.

  BKNS sẽ hướng dẫn khách hàng sao lưu và khôi phục dữ liệu khi sử dụng dịch vụ máy chủ ảo chúng tôi cung cấp.
  Nếu bạn sử dụng dịch vụ Hosting cPanel thì có thể tham khảo __> Xem thêm

  Hướng dẫn

  1. Truy cập bảng quản trị cPanel dành cho VPS/Server tại địa chỉ http://IP:2087 (thông tin này BKNS đã gửi khi khách hàng đăng ký và hoàn thành thanh toán dịch vụ).

  2. Click vào Backup –> Legacy Backup Configuration. Cấu hình theo thông số như sau:

  • Backup Status: Enabled (bật tính năng Backup)
  • Backup Interval: chọn Daily, Weekly hoặc Monthly tùy nhu cầu (nếu dữ liệu quan trọng và cập nhật hàng ngày thì chọn Daily, dữ liệu ít cập nhật thì lựa chọn Weekly hoặc Monthly)
  • Days to Run Backup: lựa chọn ngày để Backup

  Hướng dẫn Backup cPanel VPS

  • Incremental Backup: Disabled (tắt tính năng “Chỉ backup những gì thay đổi”)
  • Backup Accounts: Enabled (bật tính năng backup tất cả các tài khoản)
  • Compress Account Backups: Enabled (bật tính năng nén lại file backup)
  • Backup Configuration Files: Enabled (backup các file cấu hình)
  • Backup SQL Databases:  Per Account and Entire MySQL Directory (backup cơ sở dữ liệu từng tài khoản và toàn bộ thư mục MySQL)

  Hướng dẫn backup cPanel VPS

  3. Cấu hình thư mục chứa backup, sau đó bạn nhấn Save để hoàn tất.

  • Backup Destination: chọn thư mục chứa backup

  Hướng dẫn backup cPanel VPS

  Lưu ý: sau khi quá trình backup hoàn thành, bạn hãy truy cập vào thư mục chứa file backup để tải về lưu lại trên máy tính ở nhà, tránh những sự cố bất khả kháng.

  Thực hiện bài viết: Anh Minh – BKNS.VN

  → Chi tiết

 • Hướng dẫn tạo reseller, hosting trên DirectAdmin- VPS linux

  Chào các bạn,

  Để sử dụng và quản lý được VPS bạn cần tham khảo và học hỏi thêm trên các diễn đàn, chủ động bổ sung kiến thức để có thể quản lý được VPS.
  Chúng tôi nhà cung cấp dịch vụ VPS BKNS xin hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để có thể tạo và sử dụng Reseller, Hosting trên hệ quản trị DirectAdmin của VPS linux có cài đặt.
  Mục đích của chúng ta đó là tạo gói reseller > tạo reseller > tạo gói hosting > tạo user( hosting).
  Bước 1: Truy cập đường dẫn quản trị admin( directadmin).
  – Khi các bạn mua VPS tại BKNS chúng tôi sẽ gửi lại thông tin quản trị. Các bạn truy cập vào đó là thông tin admin DA( DirectAdmin) của VPS sẽ có giao diện như sau:
  Bước 2: Tạo gói reseller.

  Tiếp theo >>>


  Khi tạo gói các bạn cần nhập các thông số của gói tùy theo ý.
  Bước 3: Khi đã có gói reseller, tiếp theo tạo Reseller theo hướng dẫn dưới: 

  Khi tạo reseller bạn cần nhập đầy đủ các thông tin như user, email, …
  Bước 4: Login vào reseller vừa tạo và tạo gói hosting theo hướng dẫn dưới:


  Bước 5: Tạo user( hay hosting) để sử dụng.
  Khi đã tạo được gói trong hosting bạn tiến hành tạo user hosting để sử dụng:

  Chúc các bạn thành công.

  → Chi tiết

 • Khắc phục lỗi bảo mật Kloxo (LxAdmin) nghiêm trọng

  Kloxo Control Panel (được biết với tên Host in a box hoặc LxAdmin) dính một lỗi bảo mật vô cùng nghiêm trọng khiến các hacker có thể tận dụng để chiếm quyền quản trị máy chủ.

  Khắc phục lỗi bảo mật Kloxo

  Lỗi này khiến Kloxo có thể bị tấn công Injection đồng thời có thể khiến CPU của server bị Overload.
  Steven (R911) đã phát hiện lỗi này và thông báo đến cộng đồng sử dụng Kloxo. Theo đó, Steven đã khuyến cáo người sử dụng block dải IP 178.248.23.0/24 (IP của OVH Systems, OVH Systems, AS16276 OVH Systems, không có rDNS).
  Một số nhà cung cấp tại nước ngoài đã cấm sử dụng Kloxo và tạm khóa một số máy chủ ảo đang chạy Kloxo để đảm bảo an toàn cho người dùng.

  Ở thời điểm hiện tại, LxCenter đã có bản update quan trọng này cho Kloxo, các bạn có thể login vào root qua SSH và chạy lệnh:

  #/script/upcp –force

  Lệnh này sẽ update Kloxo của bạn lên phiên bản mới nhất hiện tại (6.1.13) và vá 2 lỗi: SQL Injection bug Filemanager bug

  Tại Việt Nam, BKNS cũng khuyến cáo các khách hàng sử dụng dịch vụ VPS máy chủ ảomáy chủ dùng riêng cập nhật Kloxo ngay lập tức hoặc chuyển qua sử dụng Kloxo-MR – một phiên bản nâng cao khác của Kloxo do Mustafa Ramadhan “chế” từ Kloxo nguyên gốc.

  Hiện tại BKNS đã sẵn sàng cài đặt Kloxo-MR cho khách hàng sử dụng VPS/Dedicated Server hoàn toàn miễn phí.

  Anh Minh – BKNS

  → Chi tiết

 • Khắc phục lỗi cập nhật WordPress trên VPS build PHP CLl

  Với hệ thống VPS được build PHP CLI có thể web chạy wordpress của bạn sẽ bị lỗi yêu cầu nhập tài khoản FTP khi update  phiên bản wordpress hoặc chỉnh sửa.

  Bạn có thao tác theo các bước sau để fix lỗi trên:
  + Bước 1: Bạn đăng nhập vào hosting chứa domain đang bị lỗi. Chọn FTP Management (để tạo 1 tài khoản FTP theo domain đang bị lỗi ví dụ abc@bkns.vn)

  Nếu bạn chưa rõ về cách tạo tài khoản FTP bạn có thể tham khảo các bài viết tại https://id.bkns.vn/knowledgebase.php
  + Bước 2: Chèn dòng lệnh sau vào file wp-config.php của domain đang bị lỗi.

  define(‘FTP_USER’, ‘user_ftp’); —> Thay bằng user ftp vừa tạo
  define(‘FTP_PASS’, ‘password’); —> pass ftp
  define(‘FTP_HOST’, ‘123.30.209.201’); —> ip vps
  define( ‘FTP_SSL’, false );

  + Bước 3: Sau khi chèn lệnh lưu file và đăng nhập vào trang admin của wordpress để test thử.

  Chúc các bạn thành công!

  → Chi tiết

 • Máy chủ ảo VPS là gì?

  Máy chủ ảo VPS là gì

  VPS là gì?

   • Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm tài khoản cùng chạy 1 lúc, nhưng trên server chạy VPS thì con số chỉ bằng 1/10. Do vây, VPS có hiệu năng cao hơn Share Host rất nhiều lần.

   

  • Mỗi máy chủ là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, có hệ điều hành riêng, có toàn quyền quản lý root và có thể restart lại hệ thống bất cứ lúc nào. Do vậy, VPS hạn chế 100% khả năng bị tấn công hack local.
  • Trên 1 server chạy Share Host có nhiều Website chạy chung với nhau, chung tài nguyên server, nếu 1 Website bị tấn công Ddos, botnet quá mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến các Website khác cùng server, riêng server VPS, một tài khoản VPS bị tấn công thì mọi tài khoản VPS khác trên server đều không bị ảnh hưởng.
  • VPS dành cho các doanh nghiệp vừa và những trang Web lớn hoặc mã nguồn nặng, nếu chạy trên Share Host sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, VPS sẽ đòi hỏi người sử dụng phải biết thêm một số kiến thức quản lý như cấu hình server, bảo mật…

  Đặc điểm thông số VPS?

  • Hoạt động hoàn toàn như một server riêng nên sở hữu một phần CPU riêng, dung lượng Ram riêng, dung lượng ổ HDD riêng, địa chỉ Ip riêng và hệ điều hành riêng.
  • Tiết kiệm được rất nhiều chi phí nếu so sánh với việc thuê một Server riêng.
  • Ngoài việc dùng VPS để thiết lập Web Server, Mail Server cũng như các ứng dụng khác thì có thể cài đặt để thực hiện những nhu cầu riêng như truy cập Web bằng trình duyệt Web trên VPS, download/upload bittorent với tốc độ cao…
  • Trong trường hợp VPS bị thiếu tài nguyên có thể dễ dàng nâng cấp thêm tài nguyên mà không phải khởi động lại hệ thống.
  • Có thể cài lại hệ điều hành vời thời gian từ 5-10 phút.

  Giá trị thiết thực khi thuê VPS

  • Server mạnh với nhiều cấu hình cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn gói VPS phù hợp.
  • Miễn phí chi phí cài đặt ban đầu cũng như cấu hình hoạt động cho khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng cài đặt miễn phí thêm các phần mềm riêng.
  • Được cấu hình và cài đặt hệ thống Firewall và Ddos Protection.
  • Bộ phận kỹ thuật kịp thời can thiệp nhanh chóng nếu có sự cố phát sinh.

  __> Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng VPS:https://id.bkns.vn/knowledgebase/17/VPSorDedicated-Server

  → Chi tiết

 • Lỗi không nhận domain khi tạo host trong Kloxo (chỉ hiển thị trang default của Kloxo)

  Sau khi tiến hành setup Kloxo, rất nhiều bạn không thể tiến hành chạy được Kloxo, khi mà đã tạo các gói reseller, hosting và add các tên miền vào gói hosting nhưng gõ tên miền chỉ hiển thị trang Default của Kloxo.

  Để khắc phục lỗi này, chúng ta thực hiện như sau:

  1. Tạo tài khoản Reseller hosting, sau đó tạo gói hosting và khởi tạo một gói hosting nào đó với tên miền www.domain.com. Bạn cũng có thể tạo thêm nhiều gói hosting để việc fix được hiệu quả hơn, tiến hành dns hoặc trỏ tên miền về hosting.

  2. Đăng nhập vào VPS hoặc Dedicated server bằng quyền Root qua SSH. Gõ lệnh:

  # script/fixweb

  Enter để máy chủ tiến hành lệnh fix hosting, thời gian fix nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng gói hosting bạn đã khởi tạo trên máy chủ.

  Tiếp theo, tiến hành fix lỗi luôn cho cả Webmail Kloxo bằng lệnh:

  # script/fixwebmail

  Đợi máy chủ tiến hành quá trình fix tự động.

  Sau khi fix thành công, hệ thống báo completed, bạn tiến hành reboot lại máy chủ để quá trình fix có hiệu lực:

  # reboot

  Khi máy chủ reboot trở lại, bạn có thể tiến hành sử dụng bình thường, các gói hosting tạo ra đã nhận domain, với các gói hosting mới tạo ra sau quá trình fix sẽ hoạt động bình thường, không phải tiến hành fix nữa.

  → Chi tiết

 • Các ứng dụng và hệ điều hành nào sẽ được cài đặt khi VPS được khởi tạo?

  Khi quý khách đăng ký dịch vụ VPS quý khách sẽ có các lựa chọn:
  1. Cài đặt hệ điều hành trắng theo danh sách các hệ điều hành chúng tôi hỗ trợ: https://id.bkns.vn/knowledgebase/90/Cac-h-iu-hanh-nao-c-h-tr-tren-VPS-ca-BKNS.html
  2. VPS sẽ được cài đặt sẵn các dịch vụ đảm bảo để có thể cung cấp được dịch vụ hosting.
  a. Các ứng dụng được cài sẵn trên VPS Linux. https://id.bkns.vn/knowledgebase/96/Cac-ng-dng-c-cai-t-sn-tren-VPS-Linux.html
  b. Các ứng dụng được cài sẵn trên VPS Windows. https://id.bkns.vn/knowledgebase/95/Cac-ng-dng-c-cai-t-sn-tren-VPS-Windows.html

  → Chi tiết

 • Một số Log quan trọng trong Directadmin

   

  Quản trị máy chủ

  Công việc của 1 người quản trị hệ thống yêu cầu họ phải luôn luôn kiểm soát, nắm rõ tình trạng sự hoạt động của server. Bất kỳ sự cố hay thay đổi nảo của server đêu được lưu lại để có thể Kiểm tra khi cần thiết.
  Vì vậy,nếu không nắm rõ vị trí log của các services, các bạn sẽ rất lúng túng khi gặp một sự cố nào đó xảy ra với server. Dưới đây là các log cơ bản cần nắm được nếu bạn đang sử dụng dịch vụ vps máy chủ ảo, máy chủ dùng riêng dedicated server có sử dụng bản quyền DirectAdmin.

  DirectAdmin:
  /var/log/directadmin/error.log
  /var/log/directadmin/errortaskq.log
  /var/log/directadmin/system.log
  /var/log/directadmin/security.log

  Apache:
  /var/log/httpd/error_log
  /var/log/httpd/access_log
  /var/log/httpd/suexec_log
  /var/log/httpd/fpexec_log
  /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
  /var/log/httpd/domains/domain.com.log
  /var/log/messages (generic errors)

  Proftpd:
  /var/log/proftpd/access.log
  /var/log/proftpd/auth.log
  /var/log/messages (generic errors)

  Dovecot and vm-pop3d:
  /var/log/maillog
  /var/log/messages

  named (bind):
  /var/log/messages

  exim:
  /var/log/exim/mainlog
  /var/log/exim/paniclog
  /var/log/exim/processlog
  /var/log/exim/rejectlog

  mysqld:
  RedHat:
  /var/lib/mysql/server.hostname.com.err

  FreeBSD and Debian:
  /usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

  crond: /var/log/cron

  Để xem log ,các bạn có thể dùng lệnh:
  less /var/log/filename
  tail -n 30 /var/log/filename

  Anh Minh – BKNS

  → Chi tiết

 • Các ứng dụng được cài đặt sẵn trên VPS Linux.

  Khi quý VPS Linux được khởi tạo, ngoài việc quý khách có thể tự chọn hệ điều hành để cài trắng, quý khách có thể chọn lựa gói cài mặc định như sau:
  Chú ý: VPS linux có thể quản lý được thông qua giao diện web nên chúng ta không cần lo lắng khi không biết sâu về các lệnh của Linux.

  1. Với gói Basic chạy Kloxo:
  Hệ điều hành: CentOS 5 32 bit.
  Hệ quản trị hosting Kloxo.
  Webserver Apache 2
  PHP 5.2
  MySQL 5.0

  2. Với các gói khác chạy Directadmin chúng tôi sẽ cài như sau:
  Hệ điều hành: CentOS 6 32 bit
  Hệ quản trị Directadmin.
  Apache 2.4
  PHP 5.2/5.3 chạy theo SuPHP (tăng bảo mật cho website).
  MySQL 5.1/5.5
  Hỗ trợ Ioncube/ Zend Optimiser/
  Các phần mềm Email Server, FTP server.

  Quý khách chú ý: khi yêu cầu cài đặt VPS quý khách chú ý chọn đúng phiên bản PHP để có sự tương thích với code tốt nhất. Các code Joomla 1.5 hay Drupal 6, Nuke Việt 2 chỉ chạy trên PHP 5.2. Còn lại các code mới nhất thì nên chọn PHP 5.3 để đảm bảo tính bảo mật cũng như tốc độ.
  Đặc biệt khi sử dụng máy chủ ảo VPS chạy Directadmin, chúng tôi sẽ cài đặt nâng cao phiên bản Directadmin cho quý khách với rất nhiều tính năng mở rộng của PHP như: hỗ trợ IMAP, PDO, SOAP, Curl giúp quý khách có thể chạy được tất cả các code của PHP. Thêm nữa chúng tôi còn cài đặt sẵn tường lửa hạn chế DOS cũng như khóa IP nào có nghi ngờ tấn công vào hệ thống, giúp VPS tăng thêm bảo mật, cũng như hạn chế được local hack. Đặc biệt là nếu quý khách đang sử dụng hosting tại BKNS thì VPS này hoàn toàn tương thích với các cấu hình trên hosting , giúp việc chuyển đổi cực kỳ đơn giản và ổn định.
  Trong tất cả trường hợp chúng tôi luôn hỗ trợ quý khách trong việc chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về.

  → Chi tiết