Tuyển nhân viên sale

Nhằm mục đích mở rộng quy mô và phát triển Công ty hơn nữa, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ (Vdata) cần...