Chuyển khoản ngân hàng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK – Chủ tài khoản: Thịnh Văn Hạnh – Mã số tài khoản: 1017773706 Ngân hàng Á Châu...