khuyến mãi vdata

Tag Archives: cloud email

[Cloud Email] Hướng dẫn tạo Email Cloud

Thiết lập thông điệp đã gửi thay đổi tiêu đề tên người gửi khi gửi mail

Để sử dụng email cloud các bạn sẽ cần cấu hình các bản ghi Email, bạn có thể thảm khảo cấu hình tại link, hướng dẫn cấu hình DNS 1. Các bước tạo tài khoản Cloud Email Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: https://cus.vdata.vn/ Bước 2: Vào phần dịch vụ như ảnh dưới Bước […]