khuyến mãi vdata

Tag Archives: Sử dụng File Manager trên Cpanel

Sử dụng File Manager trên Cpanel

Đăng nhập vào giao diện quản trị . Link: http://domain.com:2082 hoặc http://IP Hosting :2082 . Nếu sử dụng Chứng thực SSL thì Port sẽ được thay đổi từ 2082 sang 2083. Tại mục Files, vào File Manager để quản lý file, up website. Nhấn Go để xác nhận Phía trên là những liên kết giúp định vị thư mục đang quản lý, di chuyển nhanh về thư […]