khuyến mãi vdata

Tag Archives: ssh

Kiến thức kết nối tới máy chủ qua SSH với chương trình Putty

PuTTY5

1. SSH là gì? Tại sao phải dùng SSH? SSH (tiếng Anh: Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở tầng thứ 4 trong mô hình TCP/IP. SSH cho phép tương tác giữa máy chủ và máy khách, sử dụng cơ chế […]